דף הבית

חדשות

 

תמונת השבוע

לחץ על מנת להגדיל סרטון מחזור ט"ו

ניהול ואחריות החניכים

 

ניסיוננו המצטבר מוכיח באופן חד משמעי, שמרבית בני הנוער, ניחנים במידות של שיקול דעת ואחריות, במצבים שבהם המבוגרים "מעיזים" להפקיד בידיהם אחריות וסמכויות, בצורה נכונה ואמיתית, ולא במשחקים של "כזה כאילו..." 

 חיבור החניכים ושיתופם המלא בתהליכי הניהול וההתנהלות של כל עניין ומשימה, משלבי ההיגוי והחשיבה הראשוניים ועד לשלבי הביצוע, גורמת להעצמת המחויבות, האכפתיות והמוטיבציה שלהם לעשות את הדברים בצורה המיטבית ובד"כ הם לא יאכזבו. הניהול העצמי איננו מטרה בפני עצמה, הוא מהווה אמצעי חשוב למדיי, בפעולה החינוכית הכוללת שלנו - לטפח מנהיגות מעשית. 

 

היות והחניכים שלנו אינם מורגלים בדפוסי פעולה של ניהול עצמי אמיתי, עלינו לקיים אתם תהליך למידה מובנה והדרגתי, שיחל ממקום של יצירת פלטפורמה משותפת (גיבוש והגדרת חזון, מטרות וכד') ויצמח להבניית הארגון, על כל הקשור בכך.

 

שיטת ה"הניהול העצמי" מאפשרת לנו להביא לביטוי מעשי את הלמידה התיאורטית בתחומי המנהיגות הנלמדים במכינה. · היא מסייעת בידינו לבסס במכינה כללי משחק של "עולם המבוגרים", מתוקף הגדרתנו את החניכים כשותפים מלאים באחריות ועמיתים שווי זכויות וחובות לחזון ולדרך. · שיטת "הניהול העצמי" איננה הוויה אנרכיסטית, שכל פרט עושה בה כעולה על רצונו ובהתאם לפרשנויותיו את השיטה. · היא מאפשרת לנו לבסס מערך חינוכי, המושתת על עקרון האחריות האישית הקולקטיבית, להבדיל מאחריות שלי רק על עצמי.

 

הנחת יסוד חשובה היא, שכל פרט בכל קבוצה מתפתח ומעצב את אישיותו מול הוויה אנושית הסובבת אותו (קבוצת ההשתייכות). · אף אדם לא מסוגל להתפתח ב"תהליך לעומתי" מול עצמו, משום שהוא לא יכול להסתכל על עצמו מחוץ לעצמו ולבחון את תפקודו מנקודת מבט שונה לזו שהוא נמצא בה. · הוויה קבוצתית שיש בה כללים, נורמות, חוקים וקודי התנהגות, המקנים לה תפקיד מכריע בהשפעתה צמיחתו של כל פרט, ביכולת שלה לרומם את הפרטים הנקלעים למצבים משתנים, באי הוויתור שלה על ולפרטים החווים רגעי משבר ועוד.

 

תפקידי החניך במכינה הם:

 להציב מטרות אישיות ולפעול להגשמתן, להיות במכינה ובקבוצה בצורה רציפה, לקום בזמן בכל בוקר (עם שיר חדש בלב), ללמוד, להשתתף ולהיות מעורב חברתית, בכדי לחזק את הקבוצה, להשתתף בפעילויות, להיות פעיל בוועדה, לתרום לקהילה, לשמור על מכינה נקייה ומסודרת, להתקדם ולהשתפר כל הזמן, לעמוד במחויבויות של הקבוצה ולסייע לאחרים בכך, להיות פתוח, להתפשר ולדעת לקבל דעות אחרות וביקורת, לתקשר ברמה הבין אישית במטרה ליצור חברויות, להיות ביקורתי, קודם כל כלפי עצמו, לעמוד על דעותיו תוך גילוי רגישות חברתית.

כניסת משתמשים
שלום #username#
כניסה
משתמש חדש

 

מכינה קדם צבאית מעין ברוך © 2010 | Privacy Policy

על המכינה | החוויה הלימודית | התנדבות בקהילה | ההויה הקבוצתית | החיבור לנופים ולטבע | מידע לנרשמים | תרומות ותמיכה | בוגרים | צור קשר | שיעורים וחברותות | פרסומים שונים | קישורים | גלריות | כתבו עלינו | תכניות פעילות | מועצה אזורית גליל-עליון

Powered by Artvision | Truppo Websites